AFFÄRSUTVECKLING

Utveckla verksamheten i enlighet med ert mål och vision!

Kontakt
Boka tid

“Kompetenta utbildare, noggranna, håller deadline, bra på att följa upp”

ANITA ÖSTERSTRAND | MEDBORGARSKOLAN

Vi behöver bara 2 timmar!

Varje ny affär inleder vi med att identifiera er nuvarande affärsprocess. Detta gör vi genom arbetsmodellerna Lean Canvas eller Business Model Canvas – beroende på om ni är ett relativt nystartat företag eller om ni har varit verksamma en tid. Vår styrka är att vi på endast två timmar har identifierat hela er affärsprocess!

Vi kallar detta för nulägesanalys och den ligger sedan till grund, för att i nästa steg, identifiera områden som vi tillsammans med er ringar in. Ett således mycket viktig arbete i alla typer utav förändringar för att finna tänkbara verktyg och lösningar men även för att ta tillvara och arbeta så hållbart som möjligt. En analys som fokuserar på hur ni når era mål, i dag eller att i tredje steget, ligga till grund för att ni vill anta nya möjligheter. Utvärderingen av nulägesanalysen, steg två – kallas därför hos DreamFactory, vägskälet. Det vill säga. Genom att genomföra nulägesanalysen har ni tillsammans med oss processat fram första steget till att skapa utveckling och tillväxt, både på kort och lång sikt.

Från dröm till verklighet.

Vi vill arbeta tillsammans med er i projektform eller via vår rådgivning

“Affärsutvecklare kallas på engelska business development manager. Ett nytt svenskt begrepp som är på väg etableras är affärsarkitekt.

Vår uppgift är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering. Vi erbjuder konsulttjänster i form av projekt eller rådgivning i olika former. Rådgivning eller coachning är oftast aktuellt när våra kunder får hjälp under en längre tid”

Annica Simonsson, affärsutvecklare DreamFactory

Varmt välkommen