Scroll to top

Vi arbetar för att våra kunder ska förverkliga sina drömmar!

Här presenterar vi ett urval utav de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att ha förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Vi kartlägger tillsammans med Er, Ert nuläge och önskat nyläge samt vilka verktyg och insatser som behövs för att nå Era mål.

Styrelseutvärdering

Att tillsätta rätt styrelseledamöter är en mycket viktig uppgift anser vi ur ett strategiskt tillväxtperspektiv. Vi hjälper till för att på bästa sätt hitta rätt kompetenser till Ert företag eller organisation för att nå framtida måluppfyllelse.

Marknadskommunikatör

Vi erbjuder marknadskommunikatör med PR-inriktning. Det vill säga… Vi jobbar gärna tillsammans med Er i kortare och längre projekt för att skapa en ökad kännedom om Era olika produkter och tjänster på marknaden.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom entreprenörskap och affärsutveckling i ett Norrländskt perspektiv.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom entreprenörskap, affärsutveckling och etablering i Norrland.

Projektledning

Vi erbjuder projektledningstjänster till företag och organisationer som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i Er verksamhet.