Scroll to top

Vi arbetar för att våra kunder ska nå sina drömmars mål. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar utvecklas i Norrland. Här presenterar vi ett urval utav de tjänster och produkter som vi erbjuder inom entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag.

Verksamhetsutveckling: Verksamhetsutveckling handlar om att ha förmågan att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Vi kartlägger tillsammans med Er, Ert nuläge och önskat nyläge samt vilka verktyg och insatser som behövs för att nå Era mål.

Projektledning: Vi erbjuder projektledningstjänster till företag och organisationer som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i Er verksamhet.

Marknadskommunikatör: Vi erbjuder marknadskommunikatör med PR-inriktning. Det vill säga… Vi jobbar gärna tillsammans med Er i kortare och längre projekt för att skapa en ökad kännedom om Era olika produkter och tjänster på marknaden.

 

Föreläsningar: Vi erbjuder föreläsningar inom entreprenörskap, affärsutveckling samt styrning/ledning och etablering ur ett Norrländskt perspektiv.

Styrelseutvärdering och Styrelseutbildning: Att tillsätta rätt styrelseledamöter är en mycket viktig uppgifter anser vi ur ett strategiskt tillväxtperspektiv. Vi erbjuder tillsammans med StyrelseAkademien en utvärdering av styrel­sens nuläges profil för att på bästa sätt hitta rätt kompetenser till Ert företag eller organisation för att nå framtida måluppfyllelse.

Utbildning: Vi erbjuder utbildningar inom entreprenörskap, affärsutveckling samt styrning/ledning och etablering i Norrland.

Etableringslots: Hos oss spar våra kunder tid och pengar. Vi hjälper både företag och människor att etablera sig i Norrland ur ett hållbart koordinators perspektiv. Från en målande dröm till verklighet.